Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY'DAN YANLIŞ AMELİYATA REKOR TAZMİNAT!!! - 31.07.2013

Danıştay, A... Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni, yanlış ameliyat sonucu felç kalan iki hasta için birer milyon lira tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararlarını onadı.

A... Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanlış iki ameliyat nedeniyle toplam .... milyon lira tazniat ödemeye mahkûm edildiği mahkeme kararı Danıştay tarafından onaylandı. Doğuştan kambur olan N... F... ile R.. K.., 2005'te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat edildi. F... ve K...'ın ameliyatlarda felç olarak yatağa mahkûm kalmaları üzerine, A... Üniversitesi Tıp Fakültesi aleyhine E... 1. İdare Mahkemesi'nde her iki hasta için tazminat davası açıldı. Adli Tıp ve bilirkişi raporlarını göz önünde bulunduran mahkeme, üniversiteyi her iki hasta için toplam ... milyon ... bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Danıştay 10. Dairesi de, yerel mahkemenin kararını onadı. Onama kararına karşı yapılan kararı düzeltme talebi de reddedildi.

Habere konu olan olan; Danıştay 10. Dairesi 28.03.2012 Tarihli 2011/11311 Esas 2012/1213 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.