Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

ÜVEY ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELE BOŞANMA NEDENİ! - 28/11/2007

Yargıtay, üvey çocuklara dayak atılmasını boşanma nedeni saydı. Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı kadının önceki evliliğinden doğan çocuğunu döven kocayı kusurlu buldu. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, üvey çocuğunu döven koca ile ilgili açılan davada, boşanmaya hükmedilmesi gerektiğini belirtti. Yargıtay ’ın kararında şu görüşlere yer verildi: “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalının birlik görevlerini yerine getirmediği, davacı kadının önceki evliliğinden olma çocuğunu dövdüğü anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görünmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır."