Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: HIRSIZLIK GECE İŞLENMEDİYSE CEZA DÜŞÜRÜLMELİDİR!!! - 23.09.2014

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "hırsızlık" suçundan verdiği hapis cezalarını hırsızlığın gece vakti işlenmediğinin anlaşılmasına rağmen sanıklara hükmolunan cezaların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 143. maddesince artırılmasını yasaya aykırı buldu.

Ç...'nin E... ilçesinde 2005 yılında meydana gelen "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçuna karıştıkları iddia edilen iki sanık, mahkumiyet kararlarını temyiz etti. Temyiz itirazlarını inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, hırsızlık suçunun gece vakti işlenmemesine rağmen ceza miktarının artırılmasını yasaya aykırı buldu.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi kararında, "Dosya kapsamından hırsızlık suçunun gece vakti işlenmediğinin anlaşılmasına rağmen sanıklara hükmolunan cezaların TCK'nun 143. maddesi uyarınca artırılması, yasaya aykırıdır." denilmiştir.

Haberlere konu olan 11. Ceza Dairesi'nin 03.04.2014 Tarihli 2011/7320 Esas 2013/5501Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.