Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: ÇALINTI ARACIN SATIŞINDA NOTER DE SORUMLUDUR! - 13.06.2018

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hem vatandaşı hem de noterleri yakından ilgilendiren “emsal” niteliğinde bir karara imza attı.

M…’da yaşayan S..., gazete ilanında gördüğü satılık otomobili almaya karar vererek işlemler için notere gitti. Noter işlemlerinin ardından satıcıya ..-bin TL ödeyen S..., trafik devir işlemleri yaptığı sırada şoke oldu. Aracın çalıntı, gerçek plakasının farklı, ruhsatın ve vekâletnamenin de sahte olduğunu öğrenen S..., dolandırıldığını anladı ve noter katibi ile noterin, belgeler üzerinde yeterince inceleme ve araştırma yapmayarak görevini kötüye kullandığını belirtip ...-TL’lik tazminat davası açtı.

Dava F… 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede dinlenen S..., “Araç satışı sırasında noterlik gerekli araştırmayı yapsaydı, aracın durumu ortaya çıkardı. Noter ve noter vekili satışta kullanılan sahte vekâletnameyi yeterince araştırmayıp görevini kötüye kullandı. Dolandırılmama neden oldular” iddiasında bulundu. Mahkeme, “Noter sorumsuzdur” diyerek davanın reddine karar verdi. Bu karar S... tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, “Noterler yaptıkları işlemlerden doğan zararlardan dolayı kusursuz sorumludurlar. Zarar ile noterin eylemi arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir. Dosya kapsamında noter tarafından aslı alınmayan ve fotokopi olan yevmiye numarası ile tanzim edilmiş vekâletnameyle işlem yapıldığı, aracın gerçek maliki ve motor şasi numarası araştırılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında noterin bu eylemleri ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmakla davanın tüm davalılar yönünden kabulüne karar verilmeliydi” denildi.

Yerel mahkeme ilk kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerel mahkemenin direnme kararını uygun bulmadı. Böylece 3. Hukuk Dairesi’nin bozma kararı kesinleşti.

Haberlere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27.05.2015 Tarihli 2013/3-2329 Esas 2015/1444 Karar sayılı içtihadına programımızdan ulaşabilirsiniz.