Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞ BULAMAMA BOŞANMA SEBEBİ!!! - 18.06.2018

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çalışmak istediği halde iş bulamayan işsiz kocaya karşı "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle karısının açtığı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Habere konu olan olay şu şekilde gelişti. B…'da yaşayan bir kadın, kocasına karşı "işsiz olduğu" gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davacı kadın, evlendiği kocasının evliliğin başından itibaren çalışmak için çaba sarf etmeyerek sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürdü. Evin geçimini bir süre kendisinin sağladığını belirten kadın, borçlar nedeniyle icralık olduklarını, bu nedenlerle evi terk ederek ailesiyle birlikte yaşamaya başladığını anlattı ve "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmak istediğini belirtti.

Davalı koca ise eşinin kendisiyle kaçarak evlendiğini, baştan itibaren iş durumunu bildiğini belirtti. Boşanmak istemeyen koca, çalıştığı firmadan diğer işçilerle birlikte haksız yere çıkarıldığını belirterek buna ilişkin mahkeme kararını dosyaya sundu.

B…1. Asliye Hukuk Mahkemesi de boşanma talebini reddetti. Mahkeme kararında, toplanan delillere ve dinlenilen tanık ifadelerine göre, davalı kocanın çalışmamak gibi bir alışkanlığının olmadığı, aksine iş bulabildikçe çalıştığı belirtilerek davacı kadının bu durumu evlenmeden önce bildiğine de dikkat çekildi. Kararda, davacı kadının, kocasının işsiz kalmasını bahane ederek evi terk etmesi nedeniyle kusurlu olduğu vurgulanarak bu durumda boşanmaya karar verilemeyeceği ifade edildi. Kararda davalı kocanın evlendikten sonra zaman zaman çalıştığına ve diğer işçilerle birlikte haksız biçimde işten çıkarıldığına ilişkin kayıtları sunduğuna dikkat çekilerek "Nitelikli bir meslek sahibi olmayan kocanın zaman zaman işsiz dönemler geçirmesi de günümüz ekonomik koşullarında makul karşılanmalıdır" denildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise mahkemenin aksine kocayı kusurlu buldu ve mahkeme kararının bozulması gerektiğine karar verdi. Yargıtay kararında "Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün değildir" denildi.

B… 1. Asliye Hukuk Mahkemesi önceki kararında "Türkiye'nin ekonomik şartlarına" vurgu yaparak direndi. Mahkeme kararında şöyle denildi: "Dosyada toplanan delillerde davalı kocaya atfedilecek bir kusur yoktur. Türkiye'nin ekonomik şartlarında işçiye yaklaşım, sosyal güvenlik hukukunun tam olarak oturmamış olması, evlilik birliğinin temel amacının ortak bir hayatı birlikte idame ettirmek olduğu da düşünülünce, davalı kadının ekonomik sıkıntılar karşısında davacı eşin destek yükümlülüğünü yerine getirmediği ve evi terk ettiği anlaşılmaktadır. Davacı eş, evi terk ederek kusurlu davranmıştır. Her ne kadar koca birlik görevlerini yerine getirmese de, evinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmamıştır. Davalının kötü bir alışkanlığı da yoktur. Görevini yerine getirmemesi kocanın kusurundan kaynaklanmamaktadır."

Direnme kararı üzerine davayla ilgili nihai kararı veren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise yerel mahkeme kararını bozdu. Kısacası evi geçindiremeyen işsiz kocaya karşı açılan boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verilmiş oldu.

Haberlere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.05.2015 Tarihli 2013/ 2-2321 Esas 2015 / 1354 Karar ve 2. Hukuk Dairesi’nin 14.11.2012 Tarihli 2012/ 7613 Esas 2012 / 27055 Karar sayılı içtihadına programımızdan ulaşabilirsiniz.