Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

HABERSİZ GSM HATTI ÇIKARANA TAZMİNAT!!! - 18.06.2018

Habere konu olan olayda; A…'da bir kadının haberi olmadan adına üç ayrı hat açan hem gsm bayisinin yetkilisi hem de gsm şirketi hakkında …-liralık manevi tazminat davası açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme hakimi, " Davalılar arasındaki hukuksal ve eylemli ilişki değerlendirildiğinde ticari nitelikte ve kar amacına dayalı eylemler kapsamında davacıya yönelik icra takibinde bulunulmasına neden olunmakla takibin ilamsız oluşu ve haciz girişiminde bulunulmadığı şeklinde düşünülerek davacının basit bir ödeme emrinin tebliği işleminde bile aile yaşantısının da iş yeri ve çevresinde maddi ve manevi zarar doğuracak şekilde sosyal yaşamında, aile yaşantısında ve iş yaşamında olumsuzluklar yaşayabileceği, haksız tepki ve eleştirilere uğrayabileceği, ilişkilerinin bozulabileceği hayatın olağan gelişimi içinde sık rastlanılan olaylardandır. ceza mahkemesi kararıyla kesinleşmiş sahtecilik eylemlerinde her iki davalının da birbirinin bayilik ilişkileri, abonelik sözleşmelerinin kurulumu ve yürütülüşünde denetim görevinin bulunuşu ve kar paylaşımı unsurları gözetildiğinde davacı zararından her iki davalının sorumlu olduğu görüş ve sonucuna varılmıştır." demiştir.

Yerel mahkemenin verdiği bu kararda …-lira manevi tazminatı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından da onanmıştır.

Haberlere konu olan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 20.04.2016 Tarihli 2015/6997 Esas 2016/5389 Karar sayılı içtihadına programımızdan ulaşabilirsiniz.