Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DİN DEĞİŞTİRME BOŞANMA NEDENİ DEĞİLDİR!!! - 19.06.2018

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne temyize gelen dava dosyasına göre, F..’de yaşayan A… adlı kadının Yehova Şahitleri’ne katılması üzerine, Y... adlı kocasıyla evliliklerinde sorun çıktı. Boşanmak isteyen koca Y..., F.. Aile Mahkemesi’nde açtığı davada, karısının Yehova Şahitleri adlı gruba katıldığını, din değişikliği nedeniyle eşiyle sorun yaşadıklarını, ortak yaşanılan evin kilise haline geldiğini, evde bu grubun öğretilerinin öğretildiğini, ibadetlerinin yapıldığını, birçok erkeğin ortak yaşadıkları eve girip çıktığını ileri sürdü. Koca, eşinin din değişikliği nedeniyle evliliklerinin temelinden sarsılıp çekilmez bir hal aldığını belirterek, boşanmak istedi. A... adlı kadın da karşı dava açtı, boşanma yanında, nafaka ve tazminat talep etti.

Aile Mahkemesi, boşanma ve nafaka davalarını birleştirerek, dosyayı karara bağladı. ‘Dini inancın kusur kabul edilemeyeceğine’ hükmeden mahkeme, boşanma davasını kabul ederken, kocanın karşı davasını da reddetti. Karşı davanın ret gerekçesinde, Yehova Şahitleri’nin ‘şiddet’ içeren bir grup olmadığı ve kimsenin dini inançlarından ötürü bu özgürlükleri açısından kusurlu kabul edilemeyeceği gösterildi.

Bu kararı, kadın nafaka ve tazminat miktarı, erkek ise kendi boşanma davasının reddi ile, kadına verilen nafaka ve tazminat açısından temyiz etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kadının din değiştirmesi ve dini inançları nedeniyle kusurlu kabul edilemeyeceği kararını yerinde görerek, oyçokluğu ile onadı.

Haberlere konu olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 22.12.2014 Tarihli 2014/11841 Esas 2014/26353 Karar sayılı içtihadına programımızdan ulaşabilirsiniz.