Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY:EVE HABERSİZ MİSAFİR GETİRMEK BOŞANMA SEBEBİ!!! - 24.12.2018

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkek eşin sürekli yemeğe habersiz erkek misafir getirmesini boşanma sebebi sayıldı. 

Habere konu olan olay şöyle gelişti. Davacı N.., davalı kocası M...'nın  sürekli erkek arkadaşlarını yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki yıl önce boşanma davası açtı. G... Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadını haklı görerek, çiftin boşanmasına karar verdi.

Davacı kadın kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, tedbir nafakaların başlangıç tarihleri ve nafakaların miktarları yönünden; davalı erkek ise kararın tamamını temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına...” diyerek temyiz itirazlarını reddederek, kararı oybirliği ile onadı.

Haberlere konu olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 15.02.2018 Tarihli 2016/10936 Esas 2018/1949 Karar sayılı içtihadına programımızdan ulaşabilirsiniz.