Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

CEZA GENEL KURULU: “HAKİME HER SUÇTAN AYRI CEZA VERİLMESİ GEREKİR.” - 06/12/2007

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu "nca 2006 yılında meslekten ihraç edilen eski hakim Sadık Gözükara , 1994-1997 yılları arasında Gökçeada "da sulh hukuk, asliye hukuk ve kadastro mahkemelerinde görev yaptığı döneme ilişkin Yargıtay 6. Ceza Dairesi "nde "resmi evrakta sahtecilik , "görevi kötüye kullanma ve "irtikap suçlarından yargılandı.Yargıtay 6. Ceza Dairesi , Gözükara"nın "resmi evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılmasına, aynı suçun birden fazla işlenmesi nedeniyle cezada artırıma gidilmesine karar vererek, Gözükara hakkında 2 yıl 11 ay hapis cezasına hükmetti. Dairenin kararı, sanık ve Hazine avukatları tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu , sanığın her eyleminden dolayı ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini belirterek, Daire kararını, Gözükara aleyhine bozdu . Sanık Hakim Sadık Gözükara , bu karardan sonra Yargıtay 6. Ceza Dairesi "nde yeniden yargılanacak. Yargıtay 6. Ceza Dairesi , daha önce Güzükara hakkında beraat kararı vermiş, Yargıtay Ceza Genel Kurulu "nun bozma kararından sonra yaptığı yeniden yargılamada kararında direnmişti. Daire, Kurul"un ikinci bozma kararından sonra yaptığı yargılamada ise Güzükara hakkında hapis cezası vermişti.