Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY`DAN GIDA DENETİMİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI... - 10/12/2007

Gıda denetiminde yetki karmaşası sürüyor. Danıştay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın denetim yetkisini ikinci kez elinden aldı. Yüksek Mahkeme, denetimlere Sağlık ve İçişleri Bakanlığı `nın da katılımının sağlanacağı yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Bu kararı dikkate alan Tarım Bakanlığı, il müdürlüklerine yazı yazarak iptal gerekçelerini bildirdi, cezai hükümlerin uygulanmaması talimatını verdi. Gıdayla ilgili sivil toplum kuruluşları, bayram öncesine denk gelen kararın, sağlıksız ürünlerin piyasaya sürmesine sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. Yıllardır süren gıda terörünün önüne geçilmesi için 5 Haziran 2004`te `Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun çıkarıldı. Kanunun çıkmasıyla gıda kontrolörleri, üretim yerlerine ilave olarak gıda satış yerleri, lokanta, kahvehane, yemekhaneler gibi toplu tüketim mekanlarını da denetleme imkanına kavuştu. Ankara Çankaya Belediyesi , `Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemenin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik `in iptali için dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, 31 Ocak 2006`da yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bu karara davacı itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 23 Haziran 2006`da yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme sonucu Tarım Bakanlığı `nın denetim yapması hukuken imkansız hale geldi. Bakanlık, 4 Aralık 2006`da `Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemenin Kontrolü Talimatı`nı yayınladı. Bu düzenlemeye dayanarak da denetimlerini sürdürdü. Çankaya Belediyesi, konuyla ilgili ısrarını sürdürerek tekrar Danıştay 10. Dairesi`ne başvurarak, talimatın iptalini istedi. Konuyla ilgili karar 18 Eylül 2007`de geldi. Yüksek Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.