Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "KULAK TIKACI TAKMAMAK İŞTEN ATMA NEDENİ" - 17/12/2007

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kulak tıkacı takmadığı için iş akdi fesh edilen işçinin açtığı işe iade davasında, İş Mahkemesi `nin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, kulak tıkacı takmayan işçinin iş akdinin haklı nedenlere dayanılarak feshedildiğini belirtti. İş Mahkemesi, davacının son bir yıl içerisinde 3 kez kulak tıkacı takmaması nedeni ile uyarıldığını, zaman zaman işe devamsızlığı olduğunu ve işe geç geldiğini ve fesih nedeni yapılan kulak tıkacını bir kaç kez takmama eyleminin ise haklı fesih kavramı içinde değerlendirilemeyeceğini belirterek davanın kabulüne karar vermişti.