Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

ASKERDEN DÖNEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE İDARE MAHKEMESİNDEN MÜJDE! - 17/12/2007

Bursa Üçüncü İdare Mahkemesi, bir sözleşmeli personelin askerlik dönüşü işe başlatılmaması nedeniyle açılan davada, göreve başlama talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Türk Sağlık -Sen`in üyesi adına açtığı davada, Bursa Devlet Hastanesi `nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu `nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli tıbbi sekreter olarak çalışan bir sendika üyesinin, askerlik dönüşü görevine başlamak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü `nün 20 Eylül 2007 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi. Dava dilekçesinde, sendika üyesinin askerlik dönüşü göreve başlama başvurusunun, sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslarda hüküm bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar `da sözleşmeli personelin askerlik nedeniyle ayrıldığı görevine başlatılıp başlatılmayacağı konusunda bir hüküm bulunmadığı, askerlik hizmetinin anayasal ve yasal bir yükümlülük ve mecburi bir kamu görevi olduğu ifade edildi. Mahkemenin kararında, kanunda, devlet memuruyken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumların da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorunda oldukları vurgulandı. Sözleşmeli olarak çalışan erkek personelin askerlik sebebiyle sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığına, aynı statüde bulunan ve askerlik yükümlülüğü bulunmayan kadın personel için sözleşmenin feshinin söz konusu olmadığına işaret edilldi.