Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY`DAN BOŞANMADA YENİ EMSAL... - 24/12/2007

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi , "Dört karı alırım` sözünü boşanma nedeni saydı. Ankara 4. Aile Mahkemesi `nin verdiği kararı bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atmış oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal kararında şu görüşleri dile getirdi: "Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davacının bağımsız ev temin etmediği, davalı karısına "Dört karı alırım` şeklinde sözler sarf ettiği anlaşılmaktadır.Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır."