Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY PETKİM`DE YÜRÜTMEYİ DURDURDU! - 28/12/2007

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, PETKİM `in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin, satış yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK ) kararı ile kamu hissesinin blok satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB ) "ihale oluru" kararı ve ihale şartnamesinin yürütmesini durdurdu. Petrol-İş Sendikası`nın kamu ihalelerinden 1 yıl süre ile yasaklı Turcas`ın içinde bulunduğu konsorsiyuma satışıyla ilgili olarak Danıştay `a açtığı davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme heyeti, yürütmeyi durdurma kararı aldı.