Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: İŞÇİNİN ALKOLLÜ OLMASI TEK BAŞINA HAKLI FESİH SEBEBİ DEĞİL! - 19/01/2008

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyerine alkol alarak gelmenin sarhoş olunmadığı sürece feshe sebep olamayacağına karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin çalıştığı işyerine alkollü olarak gelmesinin, sözleşmesini fesih nedeni yapılamayacağına karar verdi. Ankara 3. İş Mahkemesi `nin verdiği kararı bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yasada işyerine sarhoş olarak gelmenin haklı fesih nedeni olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Yargıtay kararında, "İşyerine alkol alarak gelmek sarhoşluk derecesine ulaşmadıkça feshe sebep olmaz" ifadelerine yer verdi. Ankara 3. İş Mahkemesi, işyerine alkol alarak gelen kişinin iş akdini fesheden işvereni haklı buldu. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozarak emsal bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi. "Davacının olay günü işyerine alkol almış vaziyette geldiği anlaşılmış ise de sarhoş olarak geldiği kanıtlanamamıştır. 1475 sayılı yasanın 77. maddesinde işyerine sarhoş olarak gelmek fesih sebebi sayılmış olup mücerret alkollü gelmek fesih sebebi değildir. Bu durumda işverenin davacının alkollü gelmesi sebebiyle iş akdini feshi haklı görme olanağı yoktur. Yasanın bu açık hükmü karşısında dairemizin kazanmış uygulamaları da bu yoldadır."