Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY ORHAN PAMUK DAVASINI BOZDU! - 23/01/2008

Yargıtay, Orhan Pamuk `un söylediği iddia edilen "30 bin Kürt ve bir milyon Ermeni `yi öldürdük" sözlerinin Türk vatandaşlarının kişilik haklarına saldırı olarak ele alınabileceğine karar verdi. Şehit yakınları, Pamuk `un, İsviçre `de yayınlanan dergideki bu ifadeleri ile "Türk milletini topyekun itham altına soktuğunu" iddia ederek tazminat davası açmıştı. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi , "davacıların salt Türk milletinin bir ferdi olmaları nedeniyle yansıma yoluyla kişilik haklarına saldırı olduğunun kabulüne imkan bulunmadığı" gerekçesiyle davayı reddetmişti. Yargıtay 4. hukuk dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, kişilerin onur ve şerefleri gibi mensubu bulundukları millete aidiyet duygularının da kişilik değerleri kapsamında ve hukuki koruma altında olduğu kaydedildi. Yargıtay, Pamuk `un sözlerinin Türk milletine yönelik olması sebebiyle davacıların aktif dava ehliyetinin bulunduğunu belirterek, davanın esastan incelenmesine karar verdi.