Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

PATRONUN EŞİNE HAKARET HAKLI FESİH NEDENİ! - 01/02/2008

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, patronunun eşine hakaret ettiği iddiasıyla iş akdi feshedilen işçinin açtığı davada patronu haklı buldu. İşçinin açtığı `işe iade` davasını kabul eden mahkemenin kararını bozan Yargıtay , "İşverenin eşine hakaret, hizmet akdinin haklı olarak feshine neden olur" dedi. Yargıtay, emsal kararında şu görüşleri dile getirdi: "Davacı işçinin, davalı işverenin eşine hakaret etmek suretiyle sataşmada bulunduğu, davalı işverenin düzenlediği tutanakla bu tutanağı doğrulayan tanık anlatımlarıyla açık ve kesin şekilde anlaşılmaktadır. Delil durumuna göre feshin haklı nedene dayandığı kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminat istekleri reddedilmelidir."