Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DAYAKTA ISRAR EDEN KOCAYA HAPİS... - 12/02/2008

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 ay süreyle evden uzaklaştırılan kocanın, bu süre içinde eşine şiddet uygulamaya devam etmesi halinde hapis cezasına mahkum edilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, eşinden şiddet gören kadınları sevindirecek bir karara imza attı. Daire, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay süreyle koruma altına alınan kadına kocasının şiddet uygulamaya devam etmesini mahkumiyet gerekçesi saydı. Kağızman Sulh Hukuk Mahkemesi `nin verdiği kararı bozan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşine şiddet uyguladığı için 2 ay evden uzaklaştırma cezasına çarptırılan kocanın, bu süre içerisinde de eşine şiddet uyguladığının doktor raporu ve tanık ifadeleriyle sabit olduğunu ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılması gerektiğine karar verdi. Yargıtay `ın emsal kararının gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: "Davalının, mağdureye karşı şiddete yönelik davranışlarda bulunmasının 2 ay süreyle önlenerek mağdurenin koruma altına alınmasına hükmedildiği, sanığın bu iki aylık süre içinde mağdureye etkili eylemde bulunduğu doktor raporu, müşteki ve tanık beyanlarından anlaşıldığı nazara alınmadan sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırıdır. Bu nedenle hükmün bozulmasına karar verildi"