Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY`DAN DİLEKÇELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ... - 23/02/2008

Avukat G.C.`nin hazırladığı temyiz dilekçesindeki ifadeleri "icapsız" ve "itiraz sınırlarını aşan" nitelikte bulan Yargıtay, dilekçeyi "münasebetsiz evrak" sayarak işleme koymadan reddetti. Eski Türk filmlerinin mahkeme sahnelerinde rastlanan avukat tiplemesine izin vermeyen Yargıtay, temyiz dilekçesinde yer alan, "Şekil keyfiliğin can düşmanı, özgürlüğün ikiz kardeşidir", "Bu karardan sonra herkes korkmalıdır, hatta tir tir titremelidir", "Hakimler de korkmalıdır, bir gün onların aleyhine de kararlar verilebilir" şeklindeki cümleleri, "itiraz sınırlarını aşan, hakkın ortaya çıkarılması yönünden etkili olmayan, icapsız sözler" olarak tanımladı. Avukata 10 gün süre veren Yargıtay, nezaket ve saygı kuralları içerisinde kalınarak, icapsız sözlere yer verilmeden, dava konusu ve hukuk kuralları dışına çıkılmadan yeni bir dilekçe yazılması halinde temyiz başvurusunun inceleneceğini, aksi takdirde temyiz işleminden vazgeçilmiş sayılacağını da hatırlattı.