Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY SİYANÜRLÜ ALTIN KARARINI BOZDU! - 02/04/2008

Danıştay 8. Dairesi, Kaz Dağları "nda siyanürlü altın aranmasına izin veren Bursa 3. İdare Mahkemesi "nin kararının bozulmasını kararlaştırdı. Danıştay, İdare Mahkemesi `nin aldığı arama izni kararının eksik incelemeye dayandığını belirterek arama izninin kaldırılması gerektiğine dair kararını açıkladı. Ersin Turgutluoğlu, Kaz Dağları "nda siyanürlü altın aranmasına ilişkin alınan ruhsatın iptali istemiyle Bursa 3. İdare Mahkemesi "ne dava açtı. Mahkeme, Maden arama ruhsatlarının mevzuata aykırı olmadığını belirterek ruhsatın iptali talebini reddetti. Bunun üzerine yapılan temyiz başvurusu Danıştay 8. Dairesi`ne geldi. Ersin Turgutluoğlu ve arkadaşlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açtığı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi `nin verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi iznin kaldırılması gerektiği kararını oybirliğiyle aldı. Danıştay 8. Dairesi "Dava konusu ruhsatların bulunduğu taşınmazlarda 3773 sayılı Zeytinciliğin ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun ve 4086 sayılı Yasayla değişik 20. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak toz, duman emisyonu bulunduğunun yargı kararı ile saptanması karşısında bu hususun da gözardı edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir" diyerek arama izninin yapılamayacağını açıkladı. Danıştay 8. dairesi Kaz Dağlarında yapılacak siyanürlü altın çalışmasının çevreye ve doğal yaşama da fazlasıyla zarar vereceğini belirterek izin verilemeyeceğini açıkladı.