Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY TEŞVİK YASASI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE VE TEBLİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU! - 02/04/2008

Adana Sanayi Odası `nın (ADASO ) iller arasında haksız rekabete neden olduğunu ileri sürerek 5084 sayılı Teşvik Yasası `nın uygulanmasını sağlayan genelge ve tebliğ için açtığı dava hakkında Danıştay 10`uncu Dairesi`nin ``yürütmeyi durdurma`` kararı aldığı bildirildi. Danıştay 10`uncu Dairesinin kararında 5084 sayılı Teşvik Yasası `nın uygulanmasını sağlayan, 15 Haziran 2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ``sigorta primlerinin işverene düşen bölümünün devletçe finanse edilmesini öngören ``450501 sayılı 2007/48 No `lu genelge`` ile Hazine Müsteşarlığı `nca 4 Temmuz 2007`de Resmi Gazetede yayımlanan ``enerji harcamaları``nın devletçe finansmanını kapsayan Tebliğin 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.