Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY`DAN KADIN ÇALIŞANLARA SEVİNDİREN HABER! - 15/04/2008

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi hamile kalıp doğum yaptığı için işveren tarafından iş akdi fesh edilen işçiye "kötü niyet" tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Kararda, doğum nedeniyle kullanılan izin süresinin ihbar tazminatına esas hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacağı da belirtildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararda şu görüşleri dile getirdi: "Tanıklar, davacının hamileliği nedeni ile istifasının istendiğini, davacının istifa etmediğini, doğumdan sonra da iş sözleşmesinin feshedildiğini açık bir şekilde belirtmişlerdir. Her ne kadar iş güvencesi kapsamında bulunmayan işçinin iş sözleşmesinin bildirimli feshinde herhangi bir neden gösterme zorunluluğu bulunmamakta ise de, davacının kötü niyet iddiası ve tanıkların anlatımları karşısında işverence makul ve meşru bir nedene dayanıldığı ispat edilmemiştir. Davacının kötüniyet tazminatı isteği kabul edilmelidir. Yazılı gerekçe ile reddi ayrı bir bozma nedenidir."