Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

MATEMATİK TAZMİNAT HESABINA YARGITAY’DAN VETO! - 18/04/2008

Yargıtay, dört yaşındaki çocuğun kazada ölümü üzerine `ailenin çocuklarının ölmesi nedeniyle masraftan kurtulduğu` yönündeki bilirkişi raporuyla hareket eden yerel mahkeme kararını bozdu. Diyabakır `da 2002 yılında meydana gelen kazada 33 yaşındaki Diyadin Temiz yönetimindeki otomobil, Alattin Kaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Diyadin Temiz ve eşi Neriman Temiz yaralı kurtulurken, oğulları Muhammet Cihat öldü. Kamyon şoförü yüzde 25, Temiz yüzde 75 kusurlu bulundu. Aile, oğullarının ölümü nedeniyle kamyonun sigorta şirketinden, kazadaki kusurları nispetinde o dönem 4.5 milyar lira tazminat istedi. Şirket ödeme yapmayınca aile Bismil Asliye Hukuk `ta dava açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi için dosyayı Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi `ne gönderdi. Bilirkişi avukat Sema Güleç, Muhammet `in hayatıyla ilgili şu hesabı yaptı: "Baba, çiftçilikten ayda 850 YTL kazanıyordu ve oğlu yaşasa 18 yaşına gelinceye kadar ona 11 bin 859 YTL masraf edecekti. Anne ev kadınıydı. Geliri asgari ücretten hesaplansa, çocuğun yetişmesine katkısı 3 bin 452 YTL olacaktı. Ölen çocuk ancak 18 yaşından sonra ailesine katkıda bulunabilirdi ve kazancı asgari ücretten hesaplandı. Muhammet 20 yaşında askere gidecek, dönünce ailesine iki yıl boyunca, kazancının yarısı oranında katkıda bulunacaktı. Evlendikten sonra bu katkı yüzde 15`e, iki yıl sonra çocuğunun olmasıyla da yüzde 8`e düşecekti. Yaşasa babaya toplam katkısı 6 bin 667 YTL, anneye 6 bin 369 YTL olacaktı. Çocuğun babaya olan katkısı, masraftan düşüldüğünde, babanın, `çocuğunun ölmesiyle 5 bin 192 YTL masraftan kurtulduğu` görülüyor, bu nedenle tazminat hakkı kalkıyordu. Annenin çocuğuna masrafı, çocuğunun katkısından düşüldüğünde ise annenin 729 YTL 215 YKr tazminat alabileceği hesaplandı. `Yeteneklerini de değerlendirin` Bu bilirkişi raporu doğrultusunda yerel mahkeme, yalnızca anneye 790 YTL `lik tazminat verilmesine hükmetti. Kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bozdu. Bilirkişi raporunu `çelişkili` bulan Daire, kararında bir insan hayatıyla ilgili basit matematik hesabına da itiraz etti: "Muhammet Cihat Temiz`le ilgili gayrisafi gelirin tespiti için, içinde bulunduğu geniş ortamın, iktisadi ve sosyal durumun ve kişisel yeteneklerin kendisine verebileceği gelişme olanaklarının dikkate alınması gerekir."