Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY`DAN ECZACILARA MÜJDE! - 24/04/2008

Danıştay 10. Dairesi, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası `nın (TEİS ), Temmuz 2007`de TEB ile SGK arasında imzalanan, `Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol`ün bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Protokolün pek çok maddesinin yürütmesinin durdurulması istemini reddeden daire, eczacı veya çalışanının bilgisi dışında düzenlenmiş de olsa kuruma sahte reçete, kupür veya rapor fatura eden eczaneyle ilgili cezai işlem uygulanmasını öngören hükmün yürütmesini durdurdu. Kararda, Anayasa `da ve ceza hukukunda, suçların ve cezaların şahsiliği kuralının yer aldığı, bu kural uyarınca hiç kimsenin üçüncü kişinin suç teşkil eden bir fiil ya da işleminden dolayı cezalandırılamayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bu durumda, eczacı ya da çalışanının üçüncü kişiler tarafından sahte olarak tanzim edilen reçete, kupür veya raporun kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde eczacının cezalandırılması mümkün değildir. Eczacının cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."