Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

SSGK VE 301 DEĞİŞİKLİĞİ YAYINLANDI - 09/05/2008

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun birçok maddesinde değişiklik yapan 5754 sayılı Kanun, yayın tarihi olan 08.05.2008’de programımıza eklendi. 5510 sayılı Kanunu’na eklenen yeni hükümlerin ve kanunun değişen hükümlerinin aynı gün avukatlarımızın bilgisayarına internet üzerinden işlendiğini önemle belirtmek isteriz. Yine aynı günlü Resmi Gazete’de yayınlanan, 5759 sayılı Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesini, başlığı ile birlikte değiştirerek yürürlüğe girmiştir. Maddede yapılan değişiklik ile cezanın üst sınırı azaltılmış, artırıcı nedenler madde metninden çıkarılmış ve maddenin lafzına ek getirilmiştir.