Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: `BUL KARAYI AL PARAYI` OYUNU DOLANDIRICILIK OLUŞTURUR! - 10/05/2008

Yargıtay 11. Ceza Dairesi kamuoyunda "bul parayı, al karayı" olarak tabir edilen oyunu oynattığı iddiasıyla H.L. adlı sanığın dolandırıcılık suçuna eksik kalkışma suçunu işlediği iddiasıyla mahkum edilmesini istedi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Yakalama, Zaptetme ve Teslim Tutanağına göre; sanığın "bul karayı al parayı" tabir edilen oyunu oynattığı sırada, durumu fark eden emniyet görevlilerince, sanık ve mağdur yakalanarak oyun kağıtları ile paraya el konduğu, ortada bulunan suça konu paranın henüz sanık tarafından elde edilemediği ve kolluk görevlileri tarafından olaya el koyuncaya kadar geçen süre içinde haksız yarar sağladığı konusunda dosyaya yansıyan herhangi bir kanıt bulunmadığı, eylemin bu nedenle eksik kalkışma aşamasında kaldığı gözetilmeden tamamlandığından bahisle sanığa fazla ceza tayin edildiğini belirtti.