Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: HIRİSTİYANLIĞA HAKARET DİNİ DEĞERLERİN ALENEN AŞAĞILANMASIDIR! - 10/05/2008

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Hıristiyanlığa hakaretin bir yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Ergenekon operasyonunda tutuklanan yazar Ergun Poyraz hakkında `Dünden Bugüne Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin Analizi, Misyonerler Arasında 6 Ay` başlıklı kitabında adı geçen dinlere basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi `nde dava açıldı. Mahkeme, yargılama sonucunda Poyraz `ın beraatına karar verdi. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi `ne gitti. Daire yaptığı inceleme sonucunda beraat kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay `ın gerekçeli kararında Poyraz `ın yazdığı kitapa Hıristiyanlığı alenen aşağıladığı belirtildi. Daire, Poyraz `ın kitabında yer alan şu ifadeleri kararına gerekçe yaptı: "Hıristiyanlar tecavüz ettikleri annenin bebeğini öldürüp, kıyma yapıp aynı anneye yediriyorlardı... Yalancı İsa ... Hıristiyanların kutsal kitaplarının hangi sayfasını açarsanız açın karşınıza İsa `nın yalanı, yalanları çıkıyor... Vallahi Dallas bile Mukaddes Kitap `tan çok daha masundu... Hıristiyanların ve Yahudilerin kutsal kitaplarının hangi sayfasını açarsanız açın bir başka anlamsızlık, bir başka melanet fışkırıyor... O kutsal kitap fahişeliği ve zinayı teşvik ediyor... Kutsal kitap denilen rezillik abidesi... Hıristiyanlığın sapık öğretileri ile yetişen papazlar... Hıristiyanlara göre İsa Allah `ın oğludur diyen katiller, hırsızlar, sapıklar, dolandırıcı ve her türlü melaneti taşıyanların ise gideceği yer tam yol cennet!.. Hiç böyle sapık, böyle iğrenç, bir inanç olur mu?.. İsa `nın tam bir iblis olduğuna karar vereceklerdi..." Yerel mahkemenin, kitapta yer alan küçültücü değer yargılarının ve sanığın bu eyleminin Türk Ceza Kanunu `nun (TCK ) bu suçlara ilişkin maddeleri gözetilmeden hüküm kurduğuna dikkat çekilen Yargıtay `ın gerekçeli kararında, beraat kararının bozulmasına oybirliğiyle hükmedildi. Bozma kararının ardından Poyraz, TCK `nın 216. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" suçunu işlediği iddiasıyla yeniden yargılanacak. Mahkeme kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine gelecek.