Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ İÇTİHADI... - 11/07/2008

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi `nin verdiği kararı bozdu. Davacı, açtığı dava ile, nüfus kütüğünde "Babur " olan soyadının "Babür " olarak değiştirilmesini istedi. Mahkeme de bu istemi yerinde bularak davacının istediği düzeltmenin yapılmasına karar verdi. Dava Yargıtay `ın önüne gidince soyadı değişikliği ile ilgili emsal olacak ilginç bir karar çıktı. Dosya üzerinde yapılan incelemede, davacının babası Temur `un Kelkit Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu dava sonunda verilen kararla "Durmaz " olan soyadının, "Babur " olarak değiştirildiği, bu hüküm tarihinde ergin bulunmayan davacı İhsan `ın soyadının da "Babur " olarak düzeltildiğine dikkat çeken Yargıtay şu görüşleri dile getirdi: "Babanın açtığı aile soyadı değişikliğini içeren dava ile ergin olmayan çocuğun da soyadı değişmiş bulunduğundan o çocuk ergin olduktan sonra aynı konuda (aile soyadının değiştirilmesi istemli) dava açamaz" Yargıtay kararında mahkemenin davayı reddetmesi gerekirken kabul ederek davacının isteği yönünde karar verilmesinin doğru görülmediğini belirtti.