Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "AZINLIK RAPORU BİLİMSEL İÇERİKLİ" - 19/07/2008

Yargıtay Ceza Genel Kurulu , eski İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Alt Komisyon Başkanı Prof. Dr Baskın Oran tarafından hazırlanan ve davaya konu olan `Azınlık Raporu `nun bilimsel çalışma olduğunun altını çizdi. Yargıtay devletin resmi ideolojisinin eleştirilebileceğini de belirtti. 2004`te açıklanan rapor nedeniyle, Oran ve Kaboğlu hakkında Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi `nde `Türklüğü aşağılama` ve `halkı kin ve düşmanlığa tahrik` suçlamasıyla açılan davada beraat çıkmıştı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi , beraat kararını, suçun maddi ve ma-nevi unsurları oluştuğu gerekçesiyle bozmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı `nın itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin beraat kararını onamıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu `nun onama kararının gerekçesi belli oldu. Gerekçede Kaboğlu ve Oran `ın bilim adamı olduklarına vurgu yapılarak `Hazırlanan raporun, sanıkların akademisyen kimlikleri nazara alındığında bilimsel içerik taşıdığı kuşkudan uzaktır` denildi. Gerekçede yer alan diğer tespitler özetle şöyle: `Bilimsel içerikli ve yapılan görevle ilgili hazırlanan raporun, bu haliyle resmi görüşü sorguladığı, suç teşkil etmeyecek tarzda ve ifade özgürlüğü sınırlılığıyla eleştirdiği ve değiştirilmesini önerdiği açıktır. Her ne ne kadar resmi görüşü sorgulasa ve devletin Anayasa ile belirlenen temel görüşüyle yer yer çelişerek bu düşünceleri redde yönelmek suretiyle değiştirilmesini istese de şiddet tavsiyesinde de bulunmamaktadır. Şiddet çağrısı içermemesi nedeniyle `kamu düzeni` ya da `kamu güvenliği` açısından açık ve yakın bir tehlike taşımamaktadır. Açıklanan ilkeler doğrultusunda, raporun düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.`