Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM!" SÖZÜ TEHDİT SAYILDI...-22/10/2007 - 05.07.2011

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, silahla müessir fiile teşebbüs ve ölümle tehdit suçlarından yargılanan sanığın, kavga sırasında "Daha önce seni bıçaklamıştım, ucuz kurtuldun, bu kere seni öldüreceğim" sözlerini 'tehdit' olarak kabul etmeyip beraat yönünde hüküm kuran Susurluk Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu.

Kararda şu görüşlere yer verildi: "Sanığın mağduru tehdit ettiği kabul edildiği halde, öfkenin suç kastını kaldıran bir etkisinin bulunmadığı, bir tehlike suçu olan tehdidin, bu suçla korunan hukuki yararı ihlal etmeye objektif olarak elverişli (ciddi) olmasının yeterli olduğu, ayrıca mağdur üzerinde korkutucu etki yaratmasının aranmadığı gözetilerek, tehdit suçunda olgusal bir sorun olan tehdidin ciddi olup olmadığı, eylemin işlendiği ortama, olaya özgü koşullara, tarafların bedensel ve ruhsal durumlarına göre, tehdit edici sözün, gerçekleşme olasılığı ve mağduru iradesini etkileme derecesi ölçüleri içinde tartışılıp değerlendirilerek, sonuca varılması yerine, salt kavga sırasında öfkeyle söylenen sözlerin ciddilik (korkutucu) özelliği bulunamayacağı biçimindeki önceden varsayımsal bir kabule dayanılarak yasal temelden yoksun gerekçeyle beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır."

Yargıtay, tehdit suçunu işleyen sanığın TCK'nın 106. maddesinden yargılanması gerektiğine dikkat çekti. 106. madde şöyle: "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur."