Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY: "DEVLET AYISINA SAHİP ÇIKMALI !" - 06/08/2008

Danıştay 10. Dairesi, inek sürüsüne saldıran ve bir tanesini parçalayarak öldüren, üç ineğini de yaralayan ayıları "av yasağı var" diyerek vurmayan vatandaşın zararının karşılanması için dava açma hakkı bulunduğuna hükmetti. Kararda vatandaşın zararını karşılamak için av yasağı koyan Bakanlığa direkt başvurmasına gerek olmadığı belirtildi. Daire, saldıran ayıların avlanmasının idarece yasaklanmış olması nedeniyle, Ö.Y'nin tüfeğiyle vuramaması sonucu zararın oluşmasında herhangi bir idari eylem bulunmadığına, ancak zararın idarenin başka bir idari eyleminden kaynaklandığına işaret etti ve "Zarar idari işlem olan av yasağı kararından ve bu kararın icrasında doğmaktadır. İdari eylemden doğan zararlar için öngörülen idareye başvurma şartının aranmaması gerekir" görüşünü savundu. Daire, yerel mahkemenin "zararını karşılamak için Çevre Bakanlığına başvur" şeklindeki kararın bozulmasına karar verdi. Danıştayın bozma kararı üzerine Trabzon İdare Mahkemesi, Ö.Y'nin dosyasını gündemine alarak kararını verecek.