Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

2. HUKUK DAİRESİ: "VELAYET DEDEYE VERİLEMEZ!" - 12/08/2008

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, fiilen ayrı yaşayan eşlerin çocuklarının velayetini dedeye veren yerel mahkeme kararını bozdu. Sungurlu`da bir kişi, ``fiilen ayrı yaşayan oğlu ve gelininin çocuklarına karşı anne ve baba olarak yükümlülüklerini yerine getirmediklerini`` ve ``velayet görevlerini ağır bir şekilde ihmal ettiklerini`` ileri sürerek, anne-babanın velayetlerinin kaldırılarak, velayetin kendisine verilmesini istedi. Sungurlu Asliye Hukuk Mahkemesi, istemi kabul etti. Hükmün temyiz edilmeyip kesinleşmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararının kanun yarına bozulması istemiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesine başvurdu. Dairenin kararında, Türk Medeni Kanunu`nun 335. maddesinde ``ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır`` hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Aynı Kanun`un 404. maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağının düzenlendiği belirtilen kararda, ``Sözü edilen yasal düzenlemelere göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamayacağından, mahkemece velayetin küçüklerin dedesi olan davacıya verilmesi şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır`` denildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu gerekçeyle hükmün sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.