Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "ESKİ EŞLE GÖRÜŞMEK GÜVEN SARSAR." - 15/08/2008

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski eşle görüşmeye devam etmeyi boşanma nedeni saydı. Eski eşle görüşmenin güven sarsıcı bir durum olduğuna dikkat çeken Yargıtay, bu durumu cinsel şiddete yönelik bir eylem olarak yorumladı. Yargıtay, kendisine karşı boşanma davası açan kocasının, sık sık eski eşiyle görüştüğünü ve görüşmelerin uzun sürdüğünü belirten kadını haklı buldu. Yerel mahkeme, kadın tarafından açılan boşanma davasını reddetti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski eşle görüşmeyi cinsel şiddete yönelik bir davranış olarak yorumladı ve mahkemenin kararını bozdu. Daire`nin emsal kararında şu görüşlere de yer verildi: `Toplanan delillerle davalının davacıya hakaret ettiği, davacının yakınları için aşağılayıcı sözler söylediği ve onları eve kabul etmediği, davacının da eski eşine döneceğini söylediği ve onunla görüşmeye devam ederek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.`