Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

MAKALELER

BİYOMETRİK İMZA VE DİJİTALLEŞMENİN BAZI MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Baic Hukuk

TTK MADDE 396 KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI
Baic Hukuk

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
Baic Hukuk

UNUTULMA HAKKI (UNUTULMA HAKKININ ARAMA MOTORLARI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ) REHBERİ
Baic Hukuk

02.09.2021 TARİHLİ İŞ YERLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GENEL YAZISI HAKKINDA
Baic Hukuk

30.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Kapsamında Fesih Yasağı ve 7226 Sayılı Kanun'da yapılan Değişiklik Hakkında
Baic Hukuk

29.04.2021 TARİHLİ GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ HAKKINDA
Baic Hukuk

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
Baic Hukuk

26.04.2021 TARİHLİ TAM KAPANMAYA İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ HAKKINDA
Baic Hukuk

SGK BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN 01/04/2021 TARİHLİ GENELGE HAKKINDA
Baic Hukuk

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Baic Hukuk

Sermaye Piyasalarında Manipülasyon: Sosyal Medya ve Gruplar
Av. Erdem DEMİR/Av. İbrahim Ethem Afacan

POST CORONA DÖNEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Av. Zehra Akarpınar-Adana Barosu

İSTİNAFA İLİŞKİN TEMEL BİLGİ VE KAVRAMLAR İSTİNAFIN KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ
Av. Eyüp DEMİRER

6100 SAYILI HMK ve 2004 SAYILI İİK UYARINCA İSTİNAF KANUN YOLU UYGULAMA NOTLARI
Av. Eyüp DEMİRER

CEZA YARGILAMASI ZORUNLU MÜDAFİİLİK UYGULAMA ESASLARI...
Av. Eyüp DEMİRER

AVUKATLIK MESLEK KURALLARI ve TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARLARI IŞIĞI ALTINDA AVUKATLIK DİSİPLİN HUKUKU HÜKÜMLERİ UYGULAMALARI
Av. Eyüp DEMİRER

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376’NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILMIŞ OLAN SÖZLEŞMELERDE BEDELLERİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI MEKANİZMASI
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

SÖZLEŞMELERDE YABANCI DİL KULLANIMI
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI AMBLEM YÖNETMELİĞİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

KİŞİSEL VERİLELERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KULLANIM İSPATI KILAVUZU
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

YARGITAY 9'UNCU HUKUK DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN KARAR KAPSAMINDA İŞ HUKUKUNDA ÇALIŞANLARA VERİLEN EĞİTİMLERİN FAZLA MESAİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI-AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI
Av. Erdoğan KAYA

HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ-İŞE İADEDAVASI
Av. Erdoğan KAYA

İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ-VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

İŞE DAVET YAZISININ İŞÇİNİN ADRESTE BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMESİ-İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE EĞİTİM VE YURT FAALİYETLERİ İÇİN ÜST HAKKI TESİS EDİLMESİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İŞE İADE-İŞVERENİN İŞE DAVETİ-İŞE BAŞLAMADA MAKUL SÜRE
Av. Erdoğan KAYA

FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ-GEÇERSİZ FESİH-İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

SÜT İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH-KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİ NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ
Av. Erdoğan KAYA

DOĞUM NEDENİYLE HAKLI FESİH YAPILABİLİR Mİ ? - 6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ
Av. Erdoğan KAYA

TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM (RİSKLİ YAPI) UYGULAMALARI
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İŞE İADE DAVASI-ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK-GEÇERSİZ FESİH
Av. Erdoğan KAYA

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KIDEME ETKİSİ-KIDEM TAZMİNATI-YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINA ETKİSİ
Av. Erdoğan KAYA

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

YAPILANDIRMANINBOZULMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER-7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-TORBA YASA
Av. Erdoğan KAYA

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE DAVASI-İŞÇİNİN DAVA SÜRERKEN VEFATI-MİRASÇILARA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ÖDENMESİ
Av. Erdoğan KAYA

İŞVERENİN HAKLI FESİH HAKKI-FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK-KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
Av. Erdoğan KAYA

İŞVERENİN KREŞ AÇMA ZORUNLULUĞU-ÇALIŞMA ŞARTININ UYGULANMAMASI-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

YAŞ DÜZELTMESİ(YAŞ TASHİHİ)-EMEKLİLİĞE ETKİSİ
Av. Erdoğan KAYA

İŞÇİNİN UZUN SÜREDİR ÜCRET ALMAMA İDDİASI-HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK-ÖDEMENİN İSPATI
Av. Erdoğan KAYA

İŞSİZLİK SİGORTASI- İŞSİZLİK PARASI KOŞULLARI-İŞSİZLİK MAAŞI(İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) NASIL ALINIR?
Av. Erdoğan KAYA

BAĞ-KURLUYA İŞSİZLİK SİGORTASI-ESNAF AHİLİK SANDIĞI-TORBA YASA
Av. Erdoğan KAYA

TORBA YASA-PRİM AFFI-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA(GSS) DÜZENLEME
Av. Erdoğan KAYA

İMZALI ÜCRET BORDROSU(MAAŞ HESAP PUSULASI)-ALACAK DAVASINDA BELİRLENEN ÜCRET-HİZMET TESPİT DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

İŞÇİNİN DAVRANIŞI-VERİMİ İLE İLGİLİ FESİH-SAVUNMA ALINMASI GEREĞİ- İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

GÜNLÜK KAZANÇ SINIRI ASGARİ ÜCRETİN 7,5 KATINA YÜKSELTİLDİ - PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK YATIRILMASI-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

İŞ KAZASI SİGORTASI-İŞ KAZASI KABUL EDİLEN HALLER
Av. Erdoğan KAYA

SENDİKAL TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ÖLÇÜTÜ
Av. Erdoğan KAYA

İŞÇİYE ZAM YAPILMAMASI-EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

FAZLA ÇALIŞMA(MESAİ) ÜCRETİ- FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DÂHİL OLMASI -270 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA -HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

FAZLA ÇALIŞMA( FAZLA MESAİ)-İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI GEREĞİ-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN 1.404 TL`YE ÇIKARILMASI-ARTIŞIN YANSIMALARI
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE DAVASI-SENDİKAL TAZMİNAT-İŞE BAŞLATMAMA
Av. Erdoğan KAYA

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI-MALULLÜK AYLIĞI
Av. Erdoğan KAYA

OTOMATİK KATILIMLI(ZORUNLU) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ-6740 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK KANUNU
Av. Erdoğan KAYA

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ-YÜKSEK DÖVİZ KURU-YURTDIŞI BORÇLANMASINA ETKİLERİ
Av. Erdoğan KAYA

AĞIR İŞTE ÇALIŞANA ERKEN EMEKLİLİK-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Av. Erdoğan KAYA

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İŞE İADE DAVASI-30 İŞÇİ KOŞULU-30 İŞÇİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Av. Erdoğan KAYA

FİİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE-10 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLANGICI-BAŞVURUNUN YAPILIŞ ŞEKLİ
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE-İŞÇİNİN 10 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ-BAŞVURUNUN YAPILMASI-SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Av. Erdoğan KAYA

SENDİKAL TAZMİNAT-SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU
Av. Erdoğan KAYA

YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?(2)-YURTDIŞINDA ÇALIŞMA
Av. Erdoğan KAYA

YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-6736 SAYILI YASA
Av. Erdoğan KAYA

REKABET KURUMU KARARI IŞIĞINDA BANKALARDAN HAKSIZ FAİZİN TAHSİLİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI
Av. Erdoğan KAYA

KURBAN BAYRAMI TATİLİ-İDARİ İZİN-ÇALIŞMA-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA ÜCRETİ-BAYRAM ÇALIŞMASININ SABİT ÜCRETE DÂHİL OLMASI-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?
Av. Erdoğan KAYA

TÜRKİYE'DE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YURTDIŞINDA ÇALIŞMA HALİNDE AYLIK KESİLİR Mİ?
Av. Erdoğan KAYA

SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER
Av. Erdoğan KAYA

ÜCRET KESME CEZASI HAKSIZ ÜCRET KESİNTİSİ İŞVERENİN ZARARI
Av. Erdoğan KAYA

İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARETİ-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

ÜCRET KESME CEZASI-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

CENAZE ÖDENEĞİ(KEFEN PARASI)
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE-AYRIMCILIK TAZMİNATI
Av. Erdoğan KAYA

GENEL OLARAK PPP MODELİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

RAMAZAN BAYRAMINDA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN EKSİK ÖDENMESİ-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE ÇALIŞMA-ÜCRET-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ-İDARİ İZİN(İDARİ TATİL)-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

ÜCRETSİZ İZİN-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN(MAAŞI) İADESİ
Av. Erdoğan KAYA

İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİ-İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

6715 SAYILI KANUN İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İKALE-MAKUL YARAR-İŞE İADE
Av. Erdoğan KAYA

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ-İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

YILLIK İZNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

YILLIK ÜCRETLİ İZİN-6704 SAYILI TORBA YASA-1
Av. Erdoğan KAYA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

SİGORTA PRİM BORCUNA AF-6704 S. TORBA YASA
Av. Erdoğan KAYA

İŞÇİNİN BAŞKA BİR ŞEHİR-İLÇEYE NAKLİ-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

23 NİSANDA İŞÇİLER ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
Av. Erdoğan KAYA

İHBAR TAZMİNATI
Av. Erdoğan KAYA

İFLAS ERTELEMESİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

18 YAŞ ÖNCESİ ÇALIŞMANIN EMEKLİLİĞE ETKİSİ
Av. Erdoğan KAYA

ÜCRET GARANTİ FONU
Av. Erdoğan KAYA

SÜRELİ FESİH-İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI
Av. Erdoğan KAYA

30 YILDAN FAZLA ÇALIŞAN MEMURUN EMEKLİ İKRAMİYESİ
Av. Erdoğan KAYA

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ-KADIN ÇALIŞANLARIN HAKLARI
Av. Erdoğan KAYA

GENÇ MEZUNLARA GSS PRİM MUAFİYETİ-6663 S. TORBA YASA
Av. Erdoğan KAYA

BAĞ-KURLU ÇALIŞAN EMEKLİDEN ALINAN PRİM KALDIRILDI-6663 S. TORBA YASA
Av. Erdoğan KAYA

FAZLA ÇALIŞMA(FAZLA MESAİ)-HAKLI FESİH
Av. Erdoğan KAYA

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI
Av. Erdoğan KAYA

ASGARİ ÜCRET İŞVEREN PRİM DESTEĞİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İŞYERİ MÜDÜRÜNÜN İŞE İADE DAVASI
Av. Erdoğan KAYA

SİGORTALILIK HALLARİNİN ÇAKIŞMASI (2)
Av. Erdoğan KAYA

SİGORTALILIK HALLARİNİN ÇAKIŞMASI (1)
Av. Erdoğan KAYA

SOMA MADEN KAZASINDAN SONRA SAĞLANAN HAKLAR
Av. Erdoğan KAYA

4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DENKLEŞTİRME UYGULAMASI
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ-ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİ
Av. Erdoğan KAYA

1 OCAK(YILBAŞI) İŞÇİLERE TATİL Mİ?
Av. Erdoğan KAYA

ASKERLİK BORÇLANMASI-ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN ETKİSİ
Av. Erdoğan KAYA

STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİKTE DİKKATE ALINIR MI?
Av. Erdoğan KAYA

YURTDIŞI BORÇLANMASI-ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN ETKİSİ
Av. Erdoğan KAYA

ASGARİ ÜCRETİN 1300 TL`YE ÇIKARILMASI-ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN ETKİLERİ
Av. Erdoğan KAYA

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DAĞITIM ANLAŞMALARI BAKIMINDAN MÜNHASIRLIK HÜKÜMLERİ
Bekiroğlu.İsen.Ciğerli Hukuk Bürosu

İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE DÖNMEMESİ-KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
Av. Erdoğan KAYA

İCRA MÜDÜRÜ HANGİ HALLERDE USULSÜZ TEBLİGATI İNCELEYEBİLİR?
Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı

ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM AYLIĞI) ŞARTLARI (5)
Av. Erdoğan KAYA

ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM AYLIĞI) ŞARTLARI (4)
Av. Erdoğan KAYA

ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM AYLIĞI) ŞARTLARI (3)
Av. Erdoğan KAYA

ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM AYLIĞI) ŞARTLARI (2)
Av. Erdoğan KAYA

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUN 23.MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR
Av. Erdem DEMİR - Em. İcra Müd.- Adli Bilirkişi Hüseyin DEMİR

ÖLÜM AYLIĞI (DUL VE YETİM AYLIĞI) ŞARTLARI (1)
Av. Erdoğan KAYA

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM - ERKEKLERE DOĞUM İZNİ - 6645 SAYILI TORBA YASA
Av. Erdoğan KAYA

6645 SAYILI TORBA YASA - BAĞ-KUR (4/1-b) BORÇLARININ SİLİNMESİ
Av. Erdoğan KAYA

6552 SAYILI TORBA YASA-EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
Av. Erdoğan KAYA

6637 SAYILI YASA`DA DOĞUM YARDIMI
Av. Erdoğan KAYA

KAMU BANKALARININ TAKİPTEN VAZGEÇMESİ HALİNDE VAZGEÇME HARCI ALINMAMASI İSTİSNASI
Atilla DİNGİL- Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı

İŞSİZLİK MAAŞI (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) - İŞSİZLİK SİGORTASI (5)
Av. Erdoğan KAYA

İŞSİZLİK MAAŞI (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) - İŞSİZLİK SİGORTASI (4)
Av. Erdoğan KAYA

İŞSİZLİK MAAŞI (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) - İŞSİZLİK SİGORTASI (3)
Av. Erdoğan KAYA

İŞSİZLİK MAAŞI (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) - İŞSİZLİK SİGORTASI (2)
Av. Erdoğan KAYA

İŞSİZLİK MAAŞI (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) - İŞSİZLİK SİGORTASI (1)
Av. Erdoğan KAYA

İFLAS KARARININ BOZULMASI
Hüseyin Demir - Emekli İcra ve İflas Müdürü

MOBBİNGE (PSİKOLOJİK TACİZ) KARŞI KORUNMA YOLLARI
Av. Erdoğan KAYA

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)İN UNSURLARI
Av. Erdoğan KAYA

MALULLÜK SİGORTASI - MALULLÜK AYLIĞI (3)
Av. Erdoğan KAYA

MALULLÜK SİGORTASI - MALULLÜK AYLIĞI (2)
Av. Erdoğan KAYA

MALULLÜK SİGORTASI - MALULLÜK AYLIĞI (1)
Av. Erdoğan KAYA

DOĞUM BORÇLANMASI - EVLAT EDİNMEDE DOĞUM BORÇLANMASI (2)
Av. Erdoğan KAYA

DOĞUM BORÇLANMASI - EVLAT EDİNMEDE DOĞUM BORÇLANMASI (1)
Av. Erdoğan KAYA

BULGARİSTAN BORÇLANMASI
Av. Erdoğan KAYA

KIDEM TAZMİNATI FONU
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE DAVASI (3)
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE DAVASI (2)
Av. Erdoğan KAYA

İŞE İADE DAVASI (1)
Av. Erdoğan KAYA

İ.İ.K 153.MADDE UYGULAMASI HARÇ SORUNSALI ANALİZ ÇALIŞMASI
Atilla DİNGİL- Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı

BORCA İTİRAZ
Av. Erdem DEMİR - Em. İcra ve İflas Müdürü Hüseyin DEMİR

ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ
İcra Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL

KAMU BANKALARININ KAMBİYO TAKİPLERİNİN HARÇ MUAFİYETİ OLMAMASI HALİ
SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL

DOMAİN ALAN ADLARI VE HESAPLARININ HACZİ
SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL

HAKSIZ FİİL-FAİZ ORANI VE BAŞLANGICI-EK TAKİP İLE FAİZ TALEBİ-BİLİRKİŞİ RAPORU
Bülent Sabri AKPUNAR Avukat (LL.M.)

YARGITAY 9. HD.NİN DEĞİŞİK İÇTİHATI ÇERÇEVESİNDE MEVSİMLİK İŞTE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HESABI-BİLİRKİŞİ RAPORU
Bülent Sabri AKPUNAR Avukat (LL.M.)

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DOSYA MASRAFININ İADESİ- ŞARTLARI-SİGORTA PRİMLERİ-BİLİRKİŞİ RAPORU
Bülent Sabri AKPUNAR Avukat (LL.M.)

SAĞLIK HUKUKU'NDA "AYDINLATILMIŞ RIZA"
UĞUR ŞİMŞEK

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE YARGITAY KARARI KARŞILAŞTIRMASI İLE
SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI
İcra Müdür Yardımcısı Atilla Dingil

İHTİYATİ HACİZ KARARLARI İCRASI VE 6100 HMK GETİRİLEN YENİLİKLER
Av. Ahmet BESEREK

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ
İcra Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL

SATIŞ GÜNÜ VEYA BİR GÜN ÖNCESİ YAPILAN TEBLİGATLAR SORUNU VE İHALENİN FESHİ NEDENİNİN AYRIKSI DURUM ANALİZİ
İcra Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL

İCRA İFLAS HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI VE UYGULAMA DA BANKALAR VE TMSF İLE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE KDV MUAFİYETİN KAPSAMI VE FARKLAR
İcra Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL

6352 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİ İLE İCRA VE İFLAS KANUNUN 110/1 MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Erdem DEMİR (Avukat) - Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü)

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA DELİL SUNMA ZAMANI
AV. M. İhsan DARENDE

KAMBİYO SENETLERİ ve İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ
Erdem DEMİR (Stj. Avukat)

ÜZERİNE HACİZ KONULAN PARANIN BİR YIL İÇİNDE İCRA DOSYASINA GETİRİLMEMESİ HALİNDE, PARA ÜZERİNDEKİ HACİZ DÜŞER Mİ ?
Erdem DEMİR (Stj. Avukat) - Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü)

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NUN 123. MADDESİNİN UYGULAMASINDAKİ TEREDDÜT VE ÇELİŞKİLER
Erdem DEMİR (Stj. Avukat) - Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü)

CEZAEVİ YAPI HARCI MATRAHI
Erdem DEMİR (Stj. Avukat) - Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü)

İCRA DAİRELERİNCE ALACAKLI TARAF AVUKATINA ÖDENMESİNE KARAR VERİLEN VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
Erdem DEMİR (Stj. Avukat) - Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü)

GAZETE İLE YAPILAN SATIŞ İLANLARINDA GAZETENİN HANGİ TARİHTEKİ TİRAJININ DİKKATE ALINACAĞI
İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü Hüseyin DEMİR

5582 SAYILI KANUNUN İCRA VE İFLAS KANUNUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü Hüseyin DEMİR

İKİ YILDAN FAZLA ŞİRKET AKTİFİNDE BULUNAN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN İCRA YOLUYLA SATIŞINDA KDV İSTİSNASI
İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü Hüseyin DEMİR

CEZA FELSEFESİ AÇISINDAN CEZA SORUMLULUĞU
Av. M. İhsan DARENDE

CEZA HUKUKUNDA NEDENSELLİK BAĞI
Av. M. İhsan DARENDE

CEZA YARGILAMASINDA GÖRÜNTÜ VE SES KASETLERİNİN DELİL OLMASI
Av. M. İhsan DARENDE

CMK´DA MAĞDURA VEKİL ATANMASI VE SORUŞTURMA EVRESİNDE BU HUSUSTAKİ HATALI UYGULAMANIN YARATTIĞI SAKINCALAR
Av. M. İhsan DARENDE

DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ
Av. M. İhsan DARENDE

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA KANUN YOLU
Av. M. İhsan DARENDE

ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI VE ZAMANAŞIMI
Av. M. İhsan DARENDE

İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATINDA İÇTİHAT AYKIRILIĞI
Av. M. İhsan DARENDE

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMENİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Av. M. İhsan DARENDE

YAZILI EMİR YOLU SANIK-HÜKÜMLÜ ALEYHİNE İŞLER Mİ, KAZANILMIŞ HAK NEDİR
Av. M. İhsan DARENDE

YENİ TCK´DA ÇİFT NETİCELİ SAPMA VE FİKRİ İÇTİMA
Av. M. İhsan DARENDE

YENİ TCK´DA HUKUKA AYKIRILIK VE BİLHASSA MEŞRU MÜDAFA
Av. M. İhsan DARENDE

YENİ TCK´DA İŞTİRAK
Av. M. İhsan DARENDE

YENİ TCK´DA OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİR
Av. M. İhsan DARENDE

YENİ TCK´DA SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Av. M. İhsan DARENDE

İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ, HÜSEYİN DEMİR'İN KONFERANS NOTLARI
(TEL : [0505] 298 36 08)