Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat
Sinerji Mevzuat & İçtihat Programı


PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 • Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış KANUNLAR ve 500’den fazla kanunun madde bazında gerekçesi (web uygulamasında 200 ’den fazla kanunun komisyon raporu)

 • Yürürlükteki KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ve 45'den fazla KHK’nin madde bazında gerekçesi

 • Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış TÜZÜKLER

 • Bakanlar kurulu kararıyla çıkarılan YÖNETMELİKLER

 • Kamu kurumlarının çıkartmış olduğu YÖNETMELİKLER

 • BAKANLAR KURULU KARARLARI

 • TEBLİĞLER

 • GENELGELER

 • ULUSLARARASI ANLAŞMA VE SÖZLEŞMELER

 • Kanun maddelerinin güncel metinleri (yapılan değişiklikler sonucu mülga olan metinlerin madde metninin altındaDEĞ./MÜLGA KOD butonu ile istenildiği anda ulaşılabilme olanağı)

 • Sık kullanılan mevzuat listesi hazırlama imkanı (mevzuatların içerisinde sık kullanılanlara ekle opsiyonu) (web uygulamasında klasör tanımlama ve madde bazında ekleme özelliği)

 • Sık kullanılan içtihat listesi hazırlama imkanı (Kararların içerisinde Sık Kullanılanlara ekle opsiyonu) (web uygulamasında klasör tanımlama özelliği)

 • Mevzuat ve Yüksek Mahkeme kararlarında önceden girilen yerleri gösteren GEÇMİŞ ARŞİVİ

 • YARGITAY KARARLARI

 • DANIŞTAY KARARLARI

 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 • AİHM KARARLARI

 • SAYIŞTAY KARARLARI

 • ASKERİ YARGITAY KARARLARI

 • ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

 • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

 • İSTİNAF uygulamasında BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI (Web Uygulamasında)

 • İSTİNAF uygulamasında BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI (Web Uygulamasında)

 • Kurum web uygulamasında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Yüksek Seçim Kurulu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yüksek Fen Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Kararları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kararları ve Kurum (Bakanlık) Yönergeleri

 • Mevzuat listelerini isime, numarasına, kurumuna ve tarihine göre listeleme olanağı

 • Kısaltmalarını yazarak ilgili mevzuatlara ulaşabilme (TBK, HMK, HUMK, TCK, CMK, TMK, BK, TTK, İİK, AİHS, İYUK, VUK, SSGSS, SPK vb)

 • Mevzuatta opsiyonel olarak kullanılabilen Arama Motoru (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler) üzerinden dönem aralığını sınırlayabilme (web uygulamasında HIZLI ve AKILLI arama motoru)

 • Mevzuatta künye bazlı ayrıntılı Arama Motoru (Resmi Gazete tarih ve sayısı ile arama yapabilme)

 • Yüksek Mahkeme kararlarında opsiyonel olarak kullanılabilen Kavram Arama Motoru (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler) üzerinden dönem aralığını sınırlayabilme (web uygulamasında HIZLI ve AKILLI arama motoru)

 • Yüksek Mahkeme kararlarında künye bazlı Arama Motoru (Esas Numarası, Karar Numarası, Karar Tarihi ve Daire seçimi ile ayrı ayrı sorgulayabilme) (web uygulamasında HIZLI ve AKILLI arama motoru)

 • Mevzuattan; mevzuata, yüksek mahkeme kararına, mevzuatın mülga ifadelerinin olması halinde mülga metinlerine, dilekçeye, pratik bilgi tablolarına, gerekçeye ulaşabilme imkanı

 • Mevzuattaki herhangi bir güncel bilgi ile ilgili Uyarı Butonu

 • Yüksek mahkemeden mevzuat ve maddesine anında ulaşma ve aynı sayfada hem yüksek mahkeme kararını hem de madde metnini görebilme imkanı

 • Yüksek mahkeme kararlarının başlık ve özetlerini; kararın içine girmeden görebilme opsiyonu

 • Mevzuat maddesine bağlı Yüksek Mahkeme kararları içinde kavram arama (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler) ve künye filtreleme olanağı

 • Mevzuat maddesine bağlı diğer mevzuatlar içinde kavram arama (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler)

 • Mevzuatlar Arasında Madde veya İçerik Bağlantısı (Yönetmelik incelerken dayanak olan kanuna ve kanunun ilgili maddesine gidebilme olanağı)

 • Mevzuatlar arası karşılıklı madde bağlantısı

 • Aynı anda 20 adet farklı program ekranı açabilme (web uygulamasında 10 adet farklı program ekranı açabilme)

 • 22.800’den fazla kelime içeriğiyle Hukuk Sözlüğü ve 140.500’den fazla kelime içeriğiyle Diğer Sözlükler

 • 6100 Sayılı HMK gereğince dava açılırken yatırılacak harç ve masraflara dair Dava Harç Hesaplama Modülü

 • VEKÂLET ÜCRETİ HESAPLAMA ve hesaplama çıktısı alabilme

 • SERBEST MESLEK MAKBUZU HESAPLAMA (Şahıs, Kamu Kurumu ve Vergi mükellefi) ve makbuz çıktısı alabilme

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış Ceza Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış Hukuk Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış İdari Dava dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış İcra Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte) olmak üzere 1300’den fazla zenginleştirilmiş Dilekçe Örnekleri

 • İSTİNAF uygulamasına dair olarak Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi'nde kullanılabilecek 20’den fazla İSTİNAF  DİLEKÇE Örnekleri.

 • 300’den fazla Sözleşme Örnekleri

 • 2100’den fazla Kurum Formları

 • 500’den fazla Pratik Bilgiler Tablosu (Temel Kanunlarda Süreler, Karşılaştırma Tabloları, Parasal Sınırlar, Para Cezaları, Süreler, Faiz Oranları, Harçlar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Avukatlık Meslek Kuralları, Vergi ve Sosyal Sigortalar Hukukuna dair gerekli Pratik Bilgiler)

 • Döviz Kurları hesaplama (alış-satış-efektif alış-efektif satış) , Döviz Kurlarına dönüştürme ve Çapraz Kurları görebilme imkanı

 • Program içinde seçilen bölümlerde yazıcıdan çıktı alma olanağı

 • Yüksek Mahkeme kararlarında (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay) antetli ve renkli çıktı alabilme

 • Değişen veya yeni çıkarılan bir mevzuat hükmünü ya da güncel yüksek mahkeme kararlarını günlük olarak GÜNCELLEME EKRANI ile takip edebilme kolaylığı

 • Programa her gün eklenen yeniliklerin güncelleme ekranında kolayca görülebilmesi ve otomatik güncelleme

 • KLAVYE KISA YOLLARI ile kullanım özelliği

 • Web uygulamasında FAVORİLER bölümü ile yoğun kullanılan program ekranlarının tek bir buton üzerinden kullanılabilmesi,

 • KANUNLAR İLE İLGİLİ SPESİFİK ÇALIŞMALAR; Örneğin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çapraz bağlantıları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu çapraz bağlantıları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu çapraz bağlantıları, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası ile ilgili madde metinleri sonlarında yer alan görevli mahkeme bilgileri, 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunları çapraz bağlantıları, Eski ve Yeni Belediye Kanunları çapraz bağlantıları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatın çapraz bağlanması, vb.