Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat
Sinerji Mevzuat & İçtihat Programı


PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 • Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış KANUNLAR ve 500’den fazla kanunun madde bazında gerekçesi; 250 ’den fazla kanunun komisyon raporu

 • Yürürlükteki KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ve 50'den fazla KHK’nin madde bazında gerekçesi

 • CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

 • CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI

 • Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış TÜZÜKLER

 • Bakanlar kurulu kararıyla çıkarılan YÖNETMELİKLER

 • Kamu kurumlarının çıkartmış olduğu YÖNETMELİKLER

 • BAKANLAR KURULU KARARLARI

 • TEBLİĞLER

 • GENELGELER

 • ULUSLARARASI ANLAŞMA VE SÖZLEŞMELER

 • Kanun maddelerinin güncel metinleri (yapılan değişiklikler sonucu mülga olan metinlerin madde metninin altında DEĞ./MÜLGA KOD butonu ile istenildiği anda ulaşılabilme olanağı)

 • Sık kullanılan mevzuat listesi hazırlama imkanı (mevzuatların içerisinde sık kullanılanlara ekle opsiyonu); klasör tanımlama ve madde bazında ekleme özelliği

 • Sık kullanılan içtihat listesi hazırlama imkanı (Kararların içerisinde Sık Kullanılanlara ekle opsiyonu) ; klasör tanımlama özelliği

 • Mevzuat ve Yüksek Mahkeme kararlarında önceden girilen yerleri gösteren GEÇMİŞ ARŞİVİ

 • YARGITAY KARARLARI

 • DANIŞTAY KARARLARI

 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 • AİHM KARARLARI

 • SAYIŞTAY KARARLARI

 • ASKERİ YARGITAY KARARLARI

 • ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

 • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

 • YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI (Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi)

 • BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI 

 • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 

 • Kurum versiyonunda Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Yüksek Seçim Kurulu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yüksek Fen Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Kararları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kararları ve Kurum (Bakanlık) Yönergeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), Devlet Personel Daire Başkanlığı (DPB)

 • Mevzuat listelerini isimenumarasınakurumuna ve tarihine göre listeleme olanağı

 • Kısaltmalarını yazarak ilgili mevzuatlara ulaşabilme (TBK, HMK, HUMK, TCK, CMK, TMK, BK, TTK, İİK, AİHS, İYUK, VUK, SSGSS, SPK vb)

 • Mevzuatta opsiyonel olarak kullanılabilen Arama Motoru (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler) üzerinden dönem aralığını sınırlayabilme (HIZLI ve AKILLI arama motoru)

 • Mevzuatta künye bazlı ayrıntılı Arama Motoru (Resmi Gazete tarih ve sayısı ile arama yapabilme)

 • Yüksek Mahkeme kararlarında opsiyonel olarak kullanılabilen Kavram Arama Motoru (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler) üzerinden dönem aralığını sınırlayabilme (HIZLI ve AKILLI arama motoru)

 • Yüksek Mahkeme kararlarında künye bazlı Arama Motoru (Esas Numarası, Karar Numarası, Karar Tarihi ve Daire seçimi ile ayrı ayrı sorgulayabilme) (HIZLI ve AKILLI arama motoru)

 • Mevzuattan; mevzuata, yüksek mahkeme kararına, mevzuatın mülga ifadelerinin olması halinde mülga metinlerine, dilekçeye, pratik bilgi tablolarına, gerekçeye ulaşabilme imkanı

 • Mevzuattaki herhangi bir güncel bilgi ile ilgili Uyarı Butonu

 • Yüksek mahkemeden mevzuat ve maddesine anında ulaşma ve aynı sayfada hem yüksek mahkeme kararını hem de madde metnini görebilme imkanı

 • Yüksek mahkeme kararlarının başlık ve özetlerini; kararın içine girmeden görebilme opsiyonu

 • Mevzuat maddesine bağlı Yüksek Mahkeme kararları içinde kavram arama (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler) ve künye filtreleme olanağı

 • Mevzuat maddesine bağlı diğer mevzuatlar içinde kavram arama (Aradığınız Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - Aramadığınız Kelimeler)

 • Mevzuatlar Arasında Madde veya İçerik Bağlantısı (Yönetmelik incelerken dayanak olan kanuna ve kanunun ilgili maddesine gidebilme olanağı)

 • Mevzuatlar arası karşılıklı madde bağlantısı

 • Aynı anda farklı program ekranı açabilme (web uygulamasında 10 adet farklı program ekranı açabilme)

 • 22.800’den fazla kelime içeriğiyle Hukuk Sözlüğü ve 140.500’den fazla kelime içeriğiyle Diğer Sözlükler

 • 6100 Sayılı HMK gereğince dava açılırken, istinaf ve temyiz aşamasında yatırılacak harç ve masraflara dair Yerel Mahkeme – Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) ve Yargıtay Hukuk Harç Hesaplama Modülü

 • 2577 Sayılı İYUK gereğince dava açılırken, istinaf ve temyiz aşamasında yatırılacak harç ve masraflara dair İdare Mahkemesi – Vergi Mahkemesi - Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Dairesi Harç Hesaplama Modülü

 • VEKÂLET ÜCRETİ HESAPLAMA ve hesaplama çıktısı alabilme

 • SERBEST MESLEK MAKBUZU HESAPLAMA (Şahıs, Kamu Kurumu ve Vergi mükellefi) ve makbuz çıktısı alabilme

 • İNFAZ SÜRESİ HESAPLAMA ve hesaplama çıktısı alabilme

 • MİRAS SAKLI PAY HESAPLAMA ve hesaplama çıktısı alabilme

 • ARABULUCULUK TARİFESİ HESAPLAMA ve hesaplama çıktısı alabilme

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış Ceza Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış Hukuk Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış İdari Dava dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte)

 • Değişen kanunlara göre hazırlanmış İcra Dilekçeleri (Açıklamalar Ekranı ile birlikte) olmak üzere 1800’den fazla zenginleştirilmiş Dilekçe Örnekleri

 • İSTİNAF uygulamasına dair olarak Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi'nde kullanılabilecek 20’den fazla İSTİNAF  DİLEKÇE Örnekleri.

 • 350’den fazla Sözleşme Örnekleri

 • 2600’den fazla Kurum Formları

 • 500’den fazla Pratik Bilgiler Tablosu (Temel Kanunlarda Süreler, Karşılaştırma Tabloları, Parasal Sınırlar, Para Cezaları, Süreler, Faiz Oranları, Harçlar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Avukatlık Meslek Kuralları, Vergi ve Sosyal Sigortalar Hukukuna dair gerekli Pratik Bilgiler)

 • Döviz Kurları hesaplama (alış-satış-efektif alış-efektif satış) , Döviz Kurlarına dönüştürme ve Çapraz Kurları görebilme imkanı

 • Program içinde seçilen bölümlerde yazıcıdan PDF, WORD veya UDF ile çıktı alma olanağı

 • Yüksek Mahkeme kararlarında (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay) antetli ve renkli çıktı alabilme

 • İstinaf kararlarında(Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi) antetli ve renkli çıktı alabilme

 • Değişen veya yeni çıkarılan bir mevzuat hükmünü ya da güncel yüksek mahkeme kararlarını günlük olarak GÜNLÜK EKLENENLER ile takip edebilme kolaylığı

 • Programa her gün eklenen yeniliklerin GÜNLÜK EKLENENLER  ekranında kolayca görülebilmesi ve otomatik güncelleme

 • KLAVYE KISA YOLLARI ile kullanım özelliği (pc tabanlı programda)

 • Web uygulamasında FAVORİLER bölümü ile yoğun kullanılan program ekranlarının tek bir buton üzerinden kullanılabilmesi,

 • AYARLAR bölümünden programın tema, yazı tipi ve boyutu ile yazdırma tipi ve boyutunu ayarlayabilme özelliği

 • KANUNLAR İLE İLGİLİ SPESİFİK ÇALIŞMALAR; Örneğin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çapraz bağlantıları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu çapraz bağlantıları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu çapraz bağlantıları, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası ile ilgili madde metinleri sonlarında yer alan görevli mahkeme bilgileri, 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunları çapraz bağlantıları, Eski ve Yeni Belediye Kanunları çapraz bağlantıları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatın çapraz bağlanması, vb.